Privacyverklaring

AUKE fotografeert (hierna te noemen: Auke), gevestigd aan de Nunhemseweg 46, 6081 GJ in Haelen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in de privacyverklaring.

Contactgegevens

AUKE fotografeert
www.aukefotografeert.nl
Nunhemseweg 46, 60 81 GJ Haelen, 0681977568
info@aukefotografeert.nl

Persoonsgegevens die verwerkt worden
Auke verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en of omdat je deze gegevens zelf aan ons vertrekt. Gegevens die ik verwerk zijn:

 • Voor en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige gegevens die je verstrekt door via de website een mail te schrijven, andere correspondentie en telefonisch.
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over je activiteiten op mijn website.
 • Bankrekening

 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevensDoordat Auke vanwege haar fotografie werkzaamheden beeldmateriaal van jou maakt en opslaat, verwerkt zij daarmee automatisch de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

 • Ras
 • Seksuele leven
 • Gezondheid

 
Met welk doel en grondslag worden persoonsgegevens verwerkt
Auke verwerkt jouw persoonsgegeven voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling.
 • Verzenden van nieuwsbrief en of reclamemateriaal.
 • Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten.
 • Om goederen en/of diensten bij je af te leveren.
 • Het maken van pr.
  Het beeldmateriaal wat Auke van jou maakt en opslaat, wordt uitsluitend met jouw toestemming gebruikt voor promotie op social media kanalen, drukwerk en op mijn website.
 • Auke analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website en aanbod van producten en diensten te verbeteren.

 
Geautomatiseerde besluitvorming
Auke neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen.

Termijn bewaren van persoonsgegevens
Auke bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om doelen te realiseren waarvoor
je gegevens verzameld worden. De volgende bewaartermijnen hanteer ik:

 • Persoons- en adresgegevens: 10 jaar. Dit is een wettelijke verplichting i.v.m. boekhouding.
 • Personalia (geslacht/ras/seksuele leven): levenslang. Het fotomateriaal blijft op harde schijven in mijn archief bewaard.
 • Overige persoonsgegevens: 10 jaar. Dit is een wettelijke verplichting
 • Gegevens over activiteiten op mijn website: levenslang. Google Analytics verzamelt deze gegevens en slaat deze op.

 
Delen van persoonsgegevens met derden
Auke verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (leveren van fotoproducten rechtstreeks door de leverancier of de belastingdienst).

Cookies of vergelijkbare technieken
Auke gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan mijn website wordt opgeslagen in de browser van je computertablet of smartphone. Auke gebruikt cookies met een technische functionaliteit zodat de website naar behoren functioneert en jouw voorkeursinstellingen kan onthouden. De cookies worden gebruikt op de website te kunnen optimaliseren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Je hebt het recht om eventuele toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Auke. Je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Hierbij dien je een verzoek in om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, door te sturen. Een verzoek tot inzage, intrekken toestemming of bezwaar, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens sturen naar info@aukefotografeert.nl. Om er zeker van te zijn dat dit verzoek van jou komt vraag ik om een kopie identiteitsbewijs mee te sturen. In deze kopie maak je je pasfoto, MRZ, paspoortnummer en BSN zwart ter bescherming van je privacy. Binnen vier weken reageer ik op je verzoek. Heb je een klacht dan kan je deze bij mij melden. Komen we niet tot een oplossing dan mag je je wenden dot de autoriteit persoonsgegevens via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Beveiliging persoonsgegevens
Auke neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mochten er aanwijzingen zijn van misbruik dan kun je contact opnemen via info@aukefotografeert.nl

Haelen, 22 november 20019